Du er her. #1 - Foreningswebsite > HOLDSKYDNINGER > KREDS 25 HOLDSKYDNING

 DJ_LOGO-POSITIV_1.jpg

KREDSSKYDNINGER 2016.

 

Kredsskydningerne i 2016 afholdes på følgende datoer og skydebaner.

1. heat den 16 april hos Sorø Jagtforening.

2. heat den 7 maj hos Kr. Stillinge Jagtforening.

3. heat den 21 maj hos Sydvestsjællands Jagtforening.

4 heat og finale den 18 juni hos Ringsted Jagtforening.

Alle dage er det fra klokken 9.oo. Hvert hold får et mødetidspunkt som vil være det samme til alle skydningerne.

Tilmelding i år er senest den 15 marts 2016, så hvis i er nogle stykker, eller alene, der vil med på et hold skal i kontakte Rene, som så vil sørge for at melde jer til. Husk i skal være medlem af Danmarks Jægerforbund for at kunne deltage. Da skydebanen åbner med træning den 6 februar, kan man også stille spørgsmål og tilmelde sig derude. Spørgsmål besvares af Rene 40150344.

Der bliver i finalen inddelt i 3 klasser, en mester, en A og  en B række.

Der vil  så gå 12 hold videre til finaleskydningen mod 8 de andre år. Dette skulle så gerne få flere til at melde sig til skydningerne, da man så tilgodeser alle skytter på alle niveauer, og dette håber vi så vi kan få flere til at melde sig til holdskydnningen. Håber mange er interesserede, så vi kan få tilmeldt nogle flere hold end det vi plejer. For at deltage skal man ikke kunne komme hver gang, da alle hold har mulighed for at tage en reserveskytte med på holdet, hvis holdet mangler en skytte til en skydning.

 


Aftalte regler for holdskydning i kreds 25.DJ_LOGO-POSITIV_1.jpg

Reglerne revideret på møde d. 5/11/2013.

Der skydes til 40 duers jagtskydning efter DJs regler for jagtskydning. ( 3 doub / retning ) det angives ved

opslag hvilken maskine enkelte bag og spids duer kastes fra.

Banelederen for den arrangerende forening har ansvar for at disse regler overholdes

Holdet består af max 5 skytter, med det er kun de 4 bedste skytter der tæller.Der må gerne deltage flere skytter

på samme hold, men fra samme forening. Der kan ikke skiftes forening i samme sæson.

Samme skytte kan ikke skyde på 2 hold samme dag. Alle skytter skal være medlem af Danmarks

Jægerforbund. Og ved første skydning skal gyldigt medlems nummer forevises. Der kan benyttes forskellige

skytter fra gang til gang.

Holdene tilmeldes senest 20 dage før første skydning, skydeudvalget planlægger mødetidspunkt for de enkelte

hold som får underretning om mødetid af skydeudvalget. Kommer et hold ikke til fastsat tid, må lang ventetid

påregnes.

Der skydes på 4 forskellige baner, d.v.s 4 indledende skydninger.

Til finaleskydningen for hold sammenlægges resultaterne fra alle 4 skydninger, og udvalget vil udfra

resultaterne placere holdene i M. A og B rækken.

De 4 bedste hold i hver række skyder finale. Den endelige placering bestemmes af resultatet af skydningen fra

finale skydningen, således at resultatet afgøres alene og kun alene af Finalen.

Inddeling af rækkerne M , A og B :

Mester Finale :

De 4 bedste efter 4 skydninger skyder mester finale .

Disse 4 hold fjernes fra listen !

A finale :

Gennemsnittet af de resterenden hold findes .

De 4 hold der er tættes på gennensnittet skyder A finale .

Disse 4 hold fjernes fra listen !

B finale :

Gennemsnittet af de resterende hold findes .

De 4 hold der er tættes på gennemsnittet skyder B finale .

Skydeserierne betales til den arrangerende forening med en pris på 60 kr for en træningsserie , plus 60,kr.

til præmier og medaljer, som alle skytter betaler.

I tilfælde af maskinnedbrud trækkes der lod om i hvilken retning der skydes færdigt.

Alle hold dømmes af en skytte fra en anden forening, så vidt muligt af en erfaren skytte som har erfaring som

dommer.

Jury :

På finaledagen udpeges en jury. Den stedlige baneleder er selvskreven medlem af juryen, yderligere 2 skytter,

udpeges fra skytterne.

Eventuelle protester behandles omgående, under ledelse af udvalgsformanden. Og koster 500 kr

Præmier:

Der uddeles vandrepokaler til vinderhold i M , A og B . Desuden medaljer til nr. 1.2.3 for hold.

Der er en præmie til Årets bedste skytte ,alle skydninger tæller med også finale.

Der er en præmie til Årets dårligste skytte ,alle skydninger tæller med også finale .

Omskydning ved ens resultat med 5 stk doub.fra højre/venstre duer.

Endvidere vil der ved lodtrækning, blandt holdskytterne være nogle gavekort. Gavekortene´s størrelse og antal

kender vi først når vi kender antallet af tilmeldte hold.Hvis man ikke er tilstede under lodtrækningen ,trækkes en

ny.

Skytter der ikke er tilstede ved præmieoverrækkelsen, må selv henvende sig til udvalgsformanden indenfor 2

uger efter afholdelsen af kredsskydningen vedrørende afhentning af præmier.

OBS!

Det er i øvrigt blevet vedtaget med enighed fra alle fremmødte foreninger at:

Alt øl og vand der nydes på og omkring banen, parkeringsarealer mm. købes på stedet.

Det er kontaktpersonen for hver forening, der har ansvaret for at han kammerater er bekendt men dette.

Ovenstående regelsæt er d 15/10-2014 , vedtaget af følgende fremmødte foreninger: Kirke Stillinge - Sorø

–Lynge Broby - Syd/vest og Haslev .

Rettet d 25/01/2015

Lars Kantsø.