Der afholdes skydeprøver på Kirke Stillinge Jagtforenings skydebane den 13 august 2022 og den 12 november 2022.

Tilmelding foregår igennem Skov og Naturstyrelsens hjemmeside.

 

Skydebanen vil være ekstraordinær åben lørdagen før skydeprøven kl 10 - 15, hvor det kun er aspiranter og deres hjælpere, der kan træne/skyde disse dage. Der vil være en skydeinstruktør ved alle standpladser, som kan hjælpe denne dag.  Prisen er den samme som til almindelige træningsdage.

© 2022 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/